Новини

23.06.2017

На 21 юни 2017 г. в рамките на инициативата на община Годеч „Произведено в Годеч“ представихме дейността и проектите на СТЕП. Събитието се проведе на площада на град Годеч....

26.05.2017

Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП е нестопанска организация с общественополезна дейност, регистрирана на 14.01.2014г. - информация за нас;

Сдружение за териториален...

25.05.2017

Екипът на Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира работна среща за иновации по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“,...

01.03.2017

На 28.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Годеч от района на знанието по проект HNV Link. Бяха проведени срещи със заместник кмета на община Годеч - г-жа Надя Сотирова и  експертите  на...

25.02.2017

На 24.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Берковица от района на знанието по проект HNV Link. Бе проведена среща с г-жа Тодорова, заместник кмет на община Берковица и г-н Мирослав Тонов...

21.02.2017

На 20.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Вършец от района на знанието по проект HNV Link. Със съдействието на г-жа Таня Петрова от Татяна Петрова от НПО „Метна инициатива за Вършец“ бе...

17.02.2017

На 16.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Чипровци от района на знанието по проект HNV Link. Проведоха се срещи с  г-н Пламен Петров – кмет на община Чипровци, г-жа Димитринка Заркова –...

14.02.2017

На 13.02.2017 г. експерти на СТЕП проведоха срещи в община Георги Дамяново и участваха в в планирано и обявено на сайта на община Чипровци обществено обсъждане на проекта на Стратегия за водено от...

03.02.2017

На 02.02.2017 г. експерти на  СТЕП проведоха срещи  с  д-р Гергова – директор на областна дирекция “Земеделие“ в Монтана, д-р П. Кръстев – представител на БАБХ, Теодора Комаревска – експерт в...

24.10.2016

Експертите на СТЕП -  Вяра Стефанова и Ива Ценкова са поканени да участват в международeн пътуващ семинар на черноморските държави в „Партньорство на селските райони на Европа“ - PREPARE, който ще...

Страници