Новини

16.06.2021

Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“  инициира изпращането на отворено писмо до министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, с молба да...

20.05.2021

Препоръки на европейски учени за подобряване на биоразнообразието при прилагането на Общата селскостопанска политика бяха представени на онлайн среща на 19 май 2021 г. с над 230 участника.

...
14.05.2021

   Популациите на пчелите в Европа са поставени пред риск, поради широкото използването на пестициди в обработваемите земи. Броят им намалява с течение на времето, като някои видове вече са...

04.05.2021

Експертите от STEP участваха в обучение за фасилитатори в селските райони и посредници на иновации. Обучението беше организирано по проект BIOEASTsUP, чиято основна цел е да подкрепи инициативата...

04.05.2021

Експерти на СТЕП участваха в семинар „Диалози за хранителните системи“, стартиран от Глобалната програма за продоволствена сигурност на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Първата...

26.04.2021

Експерти на СТЕП взеха учатие в първата национална работна среща по проект „Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз“. Този проект...

09.04.2021

Европейски университети и неправителствени организации обединяват усилия, за да подкрепят знанието за периферните селски райони на Стария континент. Проектът RUR’UP: „Иновативно образование за...

05.04.2021

България е една от държавите-членки с най-голяма загуба на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС) в ЕС, според SWOT анализа, придружаващ Стратегическия план на ОСП. До 2019 г....

21.10.2020

От днес 21/10/2020  до 25/10/2020 се провежда ежегодният форум Burren Winterage School. Тази година събитието се провежда виртуално. Всички могат да се регистрират и включат в работните срещи  на...

20.07.2020

Земеделските системи с висока природна стойност (ВПС) са от ключово значение за биоразнообразието в земеделските земи в Европа. Тези системи  обхващат  полу-естествени пасища, ливади, овощни...

Страници