Новини

30.07.2021

100 милиарда евро от средствата по Общата селскостопанска политика (ОСП), изразходвани за действия в областта на климатичните промени, имат недостатъчно въздействие върху емисиите и парниковите...

21.07.2021

На 26-ти юли се организира парелелна сесия, предхождаща Срещата на върха на ООН за хранителните  производствени системи,  на тема „Мобилен пасторализъм, оценяващ разнообразието на пасищата“ (UNFSS...

12.07.2021

Eвропейските политики оказват влияние върху храната, която гражданите на Европа консумират: всяка година над 60 милиарда евро от парите на данъкоплатците се разпределят към фермерите чрез Общата...

07.07.2021

„Опазването не е защита на природата в разрез с човешкото развитие, а запазване на поддържащи живота системи и процеси като основа за трайно развитие.“ - Люк Хофман, основател на MAVA

СТЕП...

19.06.2021

Тази година 2021 е с ключова роля за земеделието и продоволствената сигурност. Срещата на върха на ООН за хранителните системи е част от инициативата „Десетилетие за действие“ за постигане на...

16.06.2021

Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“  инициира изпращането на отворено писмо до министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, с молба да...

20.05.2021

Препоръки на европейски учени за подобряване на биоразнообразието при прилагането на Общата селскостопанска политика бяха представени на онлайн среща на 19 май 2021 г. с над 230 участника.

...
14.05.2021

   Популациите на пчелите в Европа са поставени пред риск, поради широкото използването на пестициди в обработваемите земи. Броят им намалява с течение на времето, като някои видове вече са...

04.05.2021

Експертите от STEP участваха в обучение за фасилитатори в селските райони и посредници на иновации. Обучението беше организирано по проект BIOEASTsUP, чиято основна цел е да подкрепи инициативата...

04.05.2021

Експерти на СТЕП участваха в семинар „Диалози за хранителните системи“, стартиран от Глобалната програма за продоволствена сигурност на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Първата...

Страници