Новини

09.04.2021

Европейски университети и неправителствени организации обединяват усилия, за да подкрепят знанието за периферните селски райони на Стария континент. Проектът RUR’UP: „Иновативно образование за...

05.04.2021

България е една от държавите-членки с най-голяма загуба на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС) в ЕС, според SWOT анализа, придружаващ Стратегическия план на ОСП. До 2019 г....

21.10.2020

От днес 21/10/2020  до 25/10/2020 се провежда ежегодният форум Burren Winterage School. Тази година събитието се провежда виртуално. Всички могат да се регистрират и включат в работните срещи  на...

20.07.2020

Земеделските системи с висока природна стойност (ВПС) са от ключово значение за биоразнообразието в земеделските земи в Европа. Тези системи  обхващат  полу-естествени пасища, ливади, овощни...

15.07.2020

В края на месец май 2020 г. заработи сайтът (www.rbpnetwork.eu ) на мрежата за плащания за околната среда, обвързани с постигнатия резултат. Мрежата е  създадена през септември 2019 г. Основните й...

21.06.2020

От началото на 2020 г.  експертите на СТЕП  изпълняват проект „Обща инициатива за политиките относно опазването на земеделието с висока природна стойност (ВПС)”, финансиран по Договор № BG-19-124-...

20.04.2020

В края на месец февруари 2020 г. завърши проекта BIOGEA,  финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и...

05.12.2018

На  31 януари 2019 г. в Монпелие, Франция, ще се проведе заключителната конференция  по проект HNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по...

21.11.2018

В рамките на проект HNV Link са разработени 20 брошури  и кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност от десетте Района  на знанието.

Брошурите може да  намерите...

24.10.2018

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира регионална среща по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по...

Страници