Новини

01.03.2017

На 28.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Годеч от района на знанието по проект HNV Link. Бяха проведени срещи със заместник кмета на община Годеч - г-жа Надя Сотирова и  експертите  на...

25.02.2017

На 24.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Берковица от района на знанието по проект HNV Link. Бе проведена среща с г-жа Тодорова, заместник кмет на община Берковица и г-н Мирослав Тонов...

21.02.2017

На 20.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Вършец от района на знанието по проект HNV Link. Със съдействието на г-жа Таня Петрова от Татяна Петрова от НПО „Метна инициатива за Вършец“ бе...

17.02.2017

На 16.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Чипровци от района на знанието по проект HNV Link. Проведоха се срещи с  г-н Пламен Петров – кмет на община Чипровци, г-жа Димитринка Заркова –...

14.02.2017

На 13.02.2017 г. експерти на СТЕП проведоха срещи в община Георги Дамяново и участваха в в планирано и обявено на сайта на община Чипровци обществено обсъждане на проекта на Стратегия за водено от...

03.02.2017

На 02.02.2017 г. експерти на  СТЕП проведоха срещи  с  д-р Гергова – директор на областна дирекция “Земеделие“ в Монтана, д-р П. Кръстев – представител на БАБХ, Теодора Комаревска – експерт в...

24.10.2016

Експертите на СТЕП -  Вяра Стефанова и Ива Ценкова са поканени да участват в международeн пътуващ семинар на черноморските държави в „Партньорство на селските райони на Европа“ - PREPARE, който ще...

20.05.2016


Финансиран от Европейския Съюз

HNV Link:   Новият проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, се стреми да даде тласък на иновациите  в земеделски райони,...

11.05.2016

В края на месец април 2016 г. бе подаден окончателният доклад по проект „Европейски селски парламент 2015 г.” В  събитията по проекта участваха представители от селските райони на  40 страни от...

27.01.2016

Информация за проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч”
 

Радостни сме да споделим, че продължаваме съвместната работа за...

Страници