Новини

15.07.2020

В края на месец май 2020 г. заработи сайтът (www.rbpnetwork.eu ) на мрежата за плащания за околната среда, обвързани с постигнатия резултат. Мрежата е  създадена през септември 2019 г. Основните й...

21.06.2020

От началото на 2020 г.  експертите на СТЕП  изпълняват проект „Обща инициатива за политиките относно опазването на земеделието с висока природна стойност (ВПС)”, финансиран по Договор № BG-19-124-...

20.04.2020

В края на месец февруари 2020 г. завърши проекта BIOGEA,  финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и...

05.12.2018

На  31 януари 2019 г. в Монпелие, Франция, ще се проведе заключителната конференция  по проект HNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по...

21.11.2018

В рамките на проект HNV Link са разработени 20 брошури  и кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност от десетте Района  на знанието.

Брошурите може да  намерите...

24.10.2018

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира регионална среща по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по...

24.10.2018

Янка Казакова, координатор на проект „HNV Link“  за България, представи българските иновации за земеделие с висока природна стойност  от района на знанието Западна Стара Планина на международната...

11.07.2018

Екипът на СТЕП заедно с приятели и съмишленици от Западна Стара планина посрещнахме колегите от Румъния за да представим иновациите от нашия район, които подкрепят високата природна стойност в...

22.06.2018

Експерти, фермери и заинтересовани страни от  два района на знанието на проекта HNV Link: Западна Стара планина – България и Източните хълмове на Клюж – Румъния ще се срещнат в Тарнава Маре –...

12.06.2018

Екипът на СТЕП организира втората обмяна на опит с партньорите ни по проект HNV-Link, този път от гръцкия район на знанието „Пиндос“ в периода от 13 до 15  юни 2018 г.

Земеделски...

Страници