Мисия

Ние работим в полза на земеделието с висока природна стойност и на общностите, които го поддържат.

Визията ни е насочена към жизнени селски райони, основани на земеделие с висока природна стойност, устойчиви икономики и проспериращи общности.