Екип

Екипът на СТЕП е формиран от експерти с дългогодишен опит в областта на развитие на селските райони и опазване на околната среда, и свързаните с тях политики. Всеки от нас е активен участник и открито отстоява позициите си в своята област, като същевременно зачитаме мнението и търсим ефективна комуникация и взаимодействие с нашите партньори и всички заинтересовани страни. Като екип ние:

  • вярваме, че просперитета на обществото се основава на разумно използване на природните ресурси на територията, която населяваме;

  • убедени сме, че само с участието на всички представители на местната общност, могат да бъдат постигнати прагматични и взаимно полезни решения;

  • знаем, че намирането на ключа за добрите решения, изисква време и усилие на много и различни слоеве на обществото.