Контакти

Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП

София ул. „ А. П Чехов“ 9 вход Б

+359 898 56 36 47
Вяра Стефанова – Председател на СТЕП

step_ngo@abv.bg;

форма за контакти