Контакти

Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП

гр. София
ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11
Бизнес сграда, офис 21
Телефон: + 359 898 56 36 47 (Вяра Стефанова – Председател на СТЕП)
Ел.поща: step_ngo@abv.bgviara_mail@dir.bg