Проектът HNV Link участва в Пазара на инициативите на Европейския парламент на селските райони

Мария Юнакова от СТЕП  представи дейностите по проект "HNV Link - Земеделие с висока природна стойност: обучение, иновации и знания" на Пазара на инициативите, състоял се на 20 октомври 2017 г. във Венхорст по време на Европейския парламент на селските райони. Целта на инициативата бе да се представят предварително избраните двадесет и два проекта.