HNV Link– Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания

   
Проектът се финансира от Европейския съюз – Програма Хоризонт 20200
 по Договор No. 696391


HNV Link: Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания 

СТЕП участва  в наскоро одобрения проект  HNV-LINK от програма Хоризонт 2020 

Работата на СТЕП, свързана със земеделието с висока природна стойност, бележи важно развитие чрез  престижния проект по програма Хоризонт 2020  -  „HNV Link: Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания”. 

Проектът, който възникна вследствие на фокус групата по земеделие с висока природна стойност на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), ще се изпълнява от консорциум от 13 партньорски организации от 11 страни-членки на ЕС. Стартирахме през април 2016 година, като продължителността на проекта е 3 години с общ бюджет 2.2 M €.

С партньорите по проекта ще разглеждаме иновациите, които подпомагат системите и общностите с висока природна стойност (ВПС) чрез едновременното подобряване на тяхната социално-икономическа жизнеспособност и екологичната им ефективност. „Райони на знанието“ са местата, в които ще оценяваме опита с иновации или съществуващите нужди от иновации. Вниманието ни ще е насочено не само върху техническите и технологични иновации, но и към иновации в пазарната реализация, в социалните и институционални режими, както и иновативното прилагане на действащите политики. Тъй като създаваме мрежа от организации и хора, заинтересовани от бъдещето на земеделието с ВПС предвиждаме редица срещи, дискусии и обмяна на опит между земеделски производители, изследователи, съветници и други заинтересовани страни в 10-те „райони на знанието“. Българският „район на знанието“ обхваща територията на Западна Стара планина.

Проектът ще организира и „Панаир на иновациите”, за да засили взаимното насърчаване, обмяна на опит и обучение. В допълнение, проектът ще идентифицира съществуващи материали за обучение за да може да представя концепцията за земеделие с висока природна стойност (ВПС), неговите възможности и предизвикателства пред заинтересована аудитория. Електронната страница на проекта ще бъде напълно активна към средата на 2016г.
За допълнителна информация за проекта и дейностите по него може да се свържете с координатора за България: Янка Казакова (yanka.kazakova@gmail.com) или експерта по комуникации на проекта – Ирина  Херцон (herzon@mappi.helsinki.fi) (на английски език). 
Координатор на проекта HNV-Link: Средиземноморски агрономически институт на Монпелие (CIHEAM-IAMM) - Франция

Партньори по проекта HNV-Link.

Европейски форум за опазване на природата и пасторализма (EFNCP), Великобритания
Университет на Евора, Институт за земеделските науки и околна среда в Средиземноморието, Португалия
Университет за земеделските науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока, Румъния   
Сдружение за териториален и екологичен просперитет, СТЕП, България
Административен съвет на община Вастра Гьоталенд, Швеция  
Прилагане на науката на практика (AScA), Франция
Институт за технологии в Слиго, Катедра за екологични науки, Ирландия
Университет на Тесалия, Катедра за планиране и регионално развитие, Гърция    
Хелзински университет, Катедра за земеделски науки, Финландия  
Местна Инициативна Група  МИГ 5, Хърватска
Консерватория на природните пространства Лангедок-Русийон, Франция
Фондация Ентретантос, Испания