Ирландия: Системи за хранене и поене на животните на зимните пасища, адаптирани към местните нужди;