Какви знания и умения търсят заинтересованите страни в периферните селски райони?