RUR’UP: „Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони“

Европейски университети и неправителствени организации обединяват усилия, за да подкрепят знанието за периферните селски райони на Стария континент. Проектът RUR’UP:Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони“, финансиран от програма Еразмус +, има за цел да насърчи иновативните интервенции за устойчиво развитие в планински и други маргинализирани селски райони. Това ще се случи чрез разработването на образователни материали и учебни дейности, базирани на спецификите на тези места.

Предизвикателство за проекта е ангажирането на седем университета от България (УНСС), Гърция, Франция, Финландия, Румъния, Ирландия и Хърватска в разработката на модули за електронно обучение съвместно с участници и заинтересовани страни от периферните райони, за да се предоставят адаптирани образователни материали на студентите, а на фермерите – познание за иновации на местно ниво.

Освен това проектът ще:

  • оцени какви умения и компетенции са необходими на завършващите студенти, за да намерят работа и да се развиват успешно;
  • създаде учебни материали, фокусирани върху потребностите за устойчиво развитие на периферните райони;
  • ангажира преподавателите в нови методи на обучение;
  • организира международно лятно училище с преподаватели, изследователи и студенти от Европа;

Като асоцииран партньор по проекта, СТЕП заема важна роля в осъществяването на връзката между заинтересованите страни, подпомагането и споделянето на добри практики и образование.

Защо това е важно? Периферните райони имат решаваща роля за постигане на жизненост в европейските селски райони и допринасят за тяхното устойчиво развитие. Това поддържа и подобрява околната среда, селското наследство и биологичното разнообразие, като същевременно подобрява социално-икономическите условия.

За допълнителна информация по проекта, посетете фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/RurUpproject/