Становище на СТЕП по проект на интервенционна логика и разпределението на бюджета на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., представени за обсъждане на 20 заседание на ТРГ за разработване на СП на 24.02.