Земеделие с висока природна стойност

Предоставяне на експертна помощ за изготвяне на анализи и изследвания

Земеделие с висока природна стойност (ЗВПС) -  обхваща районите в Европа, в които земеделските дейности подкрепят и са свързани с изключително богато разнообразие на природата. Земеделските системи с висока природна стойност имат важна икономическа, социална и културна роля в европейските селски райони посредством приноса им към културното наследство, качествените местни продукти и осигуряване на заетост.

СТЕП е член на Европейският форум за опазване на природата и пасторализма, мрежа от организации и експерти в Европа, работещи в полза на земеделието с ВПС.

Проектите ни в това направление са:

„Обща инициатива за политиките относно опазването на земеделието с висока природна стойност (ВПС), финансиран от фондация ЕвроНатур

14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България: Научени уроци за социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район“, финансиран от фондация MAVA

„HNV Link Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС