Заключителна конференция по проект HNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“

На  31 януари 2019 г. в Монпелие, Франция, ще се проведе заключителната конференция  по проект HNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Основните цели на конференцията са:

  • Да се повиши осведомеността за значимостта на земеделието с висока природна стойност заобществото (в екологичен, социален и икономически аспект) и за ролята на иновациите за поддържането му;

  • Да се споделят постиженията, научените уроци и препоръките на проекта HNV-Link, например. как да се повиши жизнеспособността на земеделските стопанства с висока природна стойност, как да се разработят/прилагат Стратегически планове на ОСП, как да се разпределят публичните средства (ЕФРР, ЕСФ) и др .;

  • Да се насърчи обменът на идеи между заинтересованите страни относно начините за подобряване на устойчивостта на системите и териториите с висока природна стойност и да се съхранят стоките и услугите, които те предоставят, чрез управление с участието на заинтересованите страни и иновации на всички нива и мащаби;

  • 10-те района на знанието от проектаHNV-Link да се свържат с други територии със земеделие с висока природна стойност и да се съживи динамиката на сътрудничеството между земеделските производители с висока природна стойност.

Повече информация  и регистрация за събитието  можете да намерите на http://hnvlink.eu/activities/hnv-Link-conference. Регистрация за конференцията трябва да бъде направена преди 31 декември 2018 г.