Среща за представяне на проект HNV Link и набиране на данни в община Вършец

На 20.02.2017 г. експертите на СТЕП посетиха община Вършец от района на знанието по проект HNV Link. Със съдействието на г-жа Татяна Петрова от НПО „Метна инициатива за Вършец“ бе организирана среща при заместник кмета на община Вършец – Петър Стефанов, отговарящ за общинската политика за управление на собствеността и земеделието в общината. На срещата присъстваха земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, овце и смесени стада овце и кози и крави в землището на Вършец, и селата Спанчевци, Долно Озирово: Асен Петров от с. Долно Озирово; Петър Денков от гр. Вършец, кв. Заножене; Красимир Савовски от с. Спанчевци. Проведе се и среща с г-н Антон Матеев - председател на АПК Вършец в периода 1979 – 1992 г.

Ферми и пасища в община Вършец