Среща за представяне на проект HNV Link и набиране на данни в община Георги Дамяново

На 13.02.2017 г. експерти на СТЕП проведоха срещи в община Георги Дамяново и участваха в в планирано и обявено на сайта на община Чипровци обществено обсъждане на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ ( http://www.chiprovtsi.bg/currentNews-643-.html). След проведеното обществено обсъждане на проекта на документ бяха представени целите, планираните дейности, обхвата на района на знанието, очакваните резултати, заинтересованите страни и партньори от района на знанието и  графика на изпълнение на проект HNV Link. Бяха  проведени интервюта с участниците в срещата на МИГ-а. Бяха посетени и фермите на Ненчо Радев от с. Чемиш, Радослав Алексиев от с. Камена Рикса, Любомир Колев от с. Меляне.

Обществено обсъждане на стратегията на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур“

 

 

Фермата на  Ненчо Радев от с. Чемиш

         

 

При Любомир Колев от с. Меляне