Иновации на местно ниво в 10 района на знанието, които подпомагат визията за земеделие с висока природна стойност