Първа среща на Партньорската група по проекта

Срещата ще се състои на 3 април 2015г. от 10.30ч в сградата на община Годеч.

Уважаеми участници в партньорската група,

Имаме удоволствието да ви поканим на първа работна среща на партньорската група по проект  „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”. Срещата ще се състои на 03 април 2015г. от 10.30 часа, в залата на община Годеч.

Желаниeто ни е да обсъдим първи работен вариант на анализ на ситуацията в община Годеч по отношение на отдаването и ползването на общински пасища, мери и ливади, разработен от експерти на Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП и актуални въпроси свързани с темата и проекта.

За повече информация, моля, свържете се с г-жа Мария Юнакова.