Проект „HNV Link– Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ бе представен на празника на община Годеч

На 21 юни 2017 г. в рамките на инициативата на община Годеч „Произведено в Годеч“ представихме дейността и проектите на СТЕП. Събитието се проведе на площада на град Годеч.

„Момичетата“ на СТЕП (както ни представиха младежите и водещият на инициативата) бяхме част от участниците и от празничната атмосфера на града.

Фермери, изложители, експерти, младежи, граждани и гости проявиха интерес и се запознаха с основните характеристики и предизвикателства пред земеделието с висока природна стойност (ВПС).

Информационните материали от района на знанието (Западна Стара планина) по проект “НNV Link – Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС,  провокираха радост, усмивки, питания и различни разговори на масата на СТЕП.