Прессъобщение за Европейски парламент на селските райони

 

Предложения за нов Европейски фонд за водено от общностите местно развитие бяха лансирани на третия Европейски парламент на селските райони, който се проведе в село Венхорст, Северен Брабант, Холандия. 250 души, представляващи селските общности на 40 европейски държави, призоваха в Декларацията "Венхорст" за нова ера на местно развитие "отдолу - нагоре", въз основа на местните действия на селските общности. Това е вдъхновено от бързо растящия брой местни инициативи в градовете и в провинцията, както и от необходимостта да се засили стабилността на селските райони в цяла Европа.

Сега, когато Европейските институции оформят бъдещето на програмите и фондовете на ЕС, Европейският парламент на селските райони призовава за нова единна основа за финансиране на местното развитие. Това би могло да събере значителна част от четирите европейски фонда - селски, регионален, социален и морски - във Фонд за водено от общностите местно развитие, управляван по единна линия на европейско и национално ниво. Тези комбинирани фондове следва да бъдат разгърнати на децентрализирана основа чрез ЛИДЕР групите и други местни партньорства. Това ще насърчи местните хора и организациите да работят заедно и ще генерира действия, съобразени с най-разнообразните нужди на всяко място.

Декларацията също така се съсредоточава и върху други ключови въпроси, касаещи селските райони на Европа. Участниците във Венхорст аплодираха успешното провеждане на първия Европейски младежки парламент през август 2017 г. и призоваха публичните власти да гарантират, че младите хора могат да участват във финансирани програми. Те бяха насърчавани от все по-широко разпространеното действие на селските общности в приветстването на бежанците и икономическите имигранти, както и в борбата с бедността и социалното изключване. Те апелираха за креативни действия за поддържане на селските услуги и за разнообразяване на селските икономики.

Приетата деклатация  по време на парламента е приложена тук.

Манифестът на Европейския парламент на селските райони можете да видите тук

Европейският парламент на селските райони се инициира съвместно от:

  • Алиансът на Европейската селска общност - www.ruralcommunities.eu;
  • PREPARE Партньорство за селските райони на Европа - www.prepare.org;
  • Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони - www.elard.eu;

На Третия Европейски селски парламент присъстваха граждани от 40 страни, сред които:

  • (в рамките на ЕС) Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и четирите нации на Обединеното кралство.
  • (извън ЕС) Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Република Македония, Република Молдова, Сърбия, Турция и Украйна.

За допълнителна информация се свържете със координатори на ЕСП: Ванеса Халхед: тел .: +44 1381 600736 имейл: vanessa@duthchas.org.uk; Ким Смедлунд: тел .: +358 40 5833356 email: kim.smedslund@kylatoiminta.fi;

Уебсайтове на Европейския парламент за селските райони: www.europeanruralparliament.com и www.erp2017.eu.