Становище на СТЕП по проект на интервенции, финансирани от ЕФГЗ - Схеми за климата и околната среда (Еко схеми) и проект на Стандарти за добро земеделско и екологично състояние 2023-2027г. (проект 14.10.2021 г.)