Становище на СТЕП по проект на дефинициите за целите на Стратегическия план, Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS), Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет