Национален доклад за Европейския селски парламент 2015

От месец май до месец юни 2015 г. се проведе българската кампания „Възходяща вълна от идеи”, в която се включиха 199 души. Техните идеи, тревоги, надежди и искания са обобщени  в нашия доклад и са представени на Организационния комитет на Европейския селски парламент 2015.