ФЕРМА ЛИНБУЛ: ИНОВАТИВНА ФЕРМА НА ВЪРХА НА ПЛАНИНАТА