България: Мобилни консултантски екипи за ВПС територии