HNV-Link: От 4 до 7 юли 2018 бяхме домакини на посещението на колегите от Румъния в нашия район на знанието в Западна Стара планина

Екипът на СТЕП заедно с приятели и съмишленици от Западна Стара планина посрещнахме колегите от Румъния за да представим иновациите от нашия район, които подкрепят високата природна стойност в земеделските земи.

Посещението за обмяна на опит се осъществи в периода 4-7 юли 2018г. Румънската група беше от 13 човека сред които представителите на партньорите по проекта от Ветеринарния университет в Клуж-Напока, животновъди и съветници в земеделието, представители на местни инициативни групи от района и на неправителствената организация, която стопанисва зоната Натура 2000 „Клуж-Източни хълмове“.

Нашите партньори от Западна Стара планина бяха изключително гостоприемни и представиха своите дейности и иновации по вдъхновяващ начин. Това не означава, че спестиха предизвикателствата и проблемите, с които се сблъскват ежедневно, но наблегнаха на подходите за преодоляването им.

Румънските колеги останаха силно впечатлени от хората и иновациите в нашия район на знанието и отнесоха със себе си много идеи и вдъхновение за промени в техните стопанства и организации.

Вместо заключение и финализиране на тази дейност по проекта обсъждахме необходимостта и възможностите за последващи съвместни дейности за обмяна на опит и вдъхновение между двата района с висока природна стойност – Западна Стара планина и Клуж-Източни хълмове.