Българските иновации за земеделие с висока природна стойност от проект „HNV Link“ бяха представени на международната научна конференция „Европейско земеделие и стойност на хранително-вкусовата верига: динамика и иновации“

Янка Казакова, координатор на проект „HNV Link“  за България, представи българските иновации за земеделие с висока природна стойност  от района на знанието Западна Стара Планина на международната конференция „Европейско земеделие и  стойност на хранително-вкусовата верига: динамика и иновации“ в София. Събитието се проведе от 22 до 24 октомври и събра представители на академичните среди, бизнеса и администрацията, работещи в сферата на земеделието, с цел да  се обсъдят предизвикателствата пред развитието на земеделието и хранително-вкусовата верига. Дискусиите и представянията бяха фокусирани върху развитието на Общата селскостопанска политика и ролята на иновациите за устойчивостта на земеделските  дейности, очакванията на потребителите и развитието на пазара на хранителни продукти.

Повече за представените българските иновации може да научите тук.