• Земеделие с висока природна стойност сега

    Позиция на СТЕП относно състоянието на биоразнообразието в земеделските земи и ключовите потребности за подобряването му съгласно Стратегическа цел 6 на ОСП за периода 2021-2027г.

ПРОЕКТИ