• Позиция на СТЕП по официалния вариант на Стратегическия план по ОСП

    ПОЗИЦИЯ НА СТЕП ПО ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ОСП

    Позицията на СТЕП относно проект на Стратегически план за РЗСР за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет

  • Земеделие с висока природна стойност сега

    Позиция на СТЕП относно състоянието на биоразнообразието в земеделските земи и ключовите потребности за подобряването му съгласно Стратегическа цел 6 на ОСП за периода 2021-2027г.