RUR’UP курс „Иновативно образование за устойчивото развитие на периферните селски райони“