Кои са земите с ВПС и защо са важни - видео

Земеделието с висока природна стойност   обхваща районите в Европа, в които земеделските дейности подкрепят и са свързани с изключително богато разнообразие на природата. Земеделските земи, които са най-важни за поддържането на биологичното разнообразие, наричаме "земи с висока природна стойност". Те имат важна икономическа, социална и културна роля в европейските селски райони посредством приноса им към културното наследство, качествените местни продукти и осигуряване на заетост. Традиционното екстензивно пасищно животновъдство е една от основните земеделски дейности, която опазва пасищата и ливадите с висока природна стойност.

Пасищата и ливадите, поддържани от пасищното животновъдство са дом на множество уникални животни, като лалугерът и ливадният дърдавец, насекоми - опрашители, билки и орхидеи.

Независимо от наличието на мерки за подпомагане на пасищното животновъдство, то си остава рисково и трудно начинание. За да запазим природата и този традиционен поминък,  е необходима е целенасочена подкрепа.

Съвместно с БДЗП (www.bspb.org)  създадохме кратък филм, посветен на този традиционен за България поминък, който днес също е застрашен от изчезване. Гледайте го този петък от 16 ч. премиерно на фейсбук страницата ни и тук на сайта ни.

Надяваме се, че нашият филм ще допълни знанията ви за връзката между човешките дейности и природата и как двете могат да бъдат хармонично свързани.