Окончателен доклад по проект „Европейски селски парламент 2015 г.

В края на месец април 2016 г. бе подаден окончателният доклад по проект „Европейски селски парламент 2015 г.” В  събитията по проекта участваха представители от селските райони на  40 страни от Европа, които заедно разработиха  Европейски Селски Манифест. Манифестът се застъпва за действия по 30 ключови въпроса - резултат от проведените национални кампании в различните страни. Сдружение за териториален и екологичен просперитет – СТЕП бе партньор на Европейския селски парламент в България.

Подробна информация за събитията и участниците в проекта може да откриете тук.

Текстът на окончателния доклад по проекта може да откриете тук.