Национална среща по проект RUR’UP „Иновативно образование за устойчивото развитие на периферните селски райони“

СТЕП организира национална среща проект RUR’UP „Иновативно образование за устойчивото развитие на периферните селски райони“, на която експерти ще споделят за натрупания опит, предизвикателствата и възможностите пред образованието и пред периферните селски райони.

Срещата ще се проведе на 14 октомври (петък) в Софарма Бизнес Тауръс, Зала 2 от 9.30 до 14.30 ч.

Моля, регистрирайте се за участие до 11.10 (вторник).

Линк за регистрация: https://forms.office.com/r/xjRDutnzUz

ПРОГРАМА

През последните две години СТЕП е партньор по проектa, финансиран по програма Еразъм +, в сътрудничество със седем образователни институции и техните асоциирани партньори от България, Гърция, Ирландия, Румъния, Финландия, Франция и Хърватска. Целта на проекта е да  насърчи иновативните интервенции за устойчиво развитие в планински и други маргинализирани селски райони чрез разработването на образователни материали и учебни дейности, базирани на спецификите на тези места.

Водещ партньор за България по проект RUR’UP е катедра "Икономика на природните ресурси" към УНСС.

Периферните територии имат решаваща роля за жизнеността на селските райони в Европа. Тяхното устойчиво развитие поддържа и подобрява околната среда, селското наследство и биоразнообразието, като същевременно подобрява социално-икономическите условия и сближава общностите в селските райони.

Повече информация за проекта тук: https://www.step-bg.bg/bg/node/104