Agroecology-TRANSECT - Проучване за агроекологични инициативи в Европа. Нуждаем се от помощта Ви!

Имате ли опит, който искате да споделите относно агроекологичните практики във Вашата ферма или проект? Смятате ли, че други ферми и проекти могат да се възползват от споделянето на това, което сте постигнали (или това, което ви е затруднило)? Интересувате ли се от връзка с фермери, ръководени от най-новите успехи и решения в цяла Европа?

Ако сте отговорили с „ДА“ на някой от тези въпроси, моля, помогнете ни, като попълните тази кратка анкета. На път сме да достигнем целта си от 100 участника – можете ли да ни помогнете да надхвърлим този брой? Отговорите на Вашето проучване са необходими за представяне на опита и нуждите на фермерите, на местно и регионално ниво в Европа и да повлияят на вземането на решения, изготвянето на политики и финансирането.

Това е част от нашата работа с Agroecology-TRANSECT, проект на ЕС, разглеждащ как разширяваме прехода към агроекология в цяла Европа и извън нея.