Земеделие за промяна: препоръки на фермери за намаляване употребата на пестициди

Все по-голям брой фермери от цяла Европа признават отрицателното въздействие на агрохимическата индустрия и конкретно на пестицидите върху тяхното здраве, земя и продукция. Като се запознаят с техния опит, и други могат да разпознаят нуждата от устойчиви, агроекологични земеделски практики – това е ключът към чиста и качествена храна, плодородни почви, къси вериги на доставка и справедливо заплащане. Разбира се нужна е сериозна подкрепа от страна на националните, местните власти и европейските институции.

Прочетете повече за принципите на агроекологията

Въпреки това изглежда на ниво ЕС избраните национални представители сякаш защитават интересите на големите агрохимически корпорации, а не гражданите. Рано пред месец май Европейската народна партия (ЕНП), която твърди, че защитава гласовете на земеделските производители, гласува срещу две големи законодателни предложения – за намаляване с 50% употребата на пестициди до 2030 г. и за възстановяване на разрушени екосистеми до 2050 г.

Но земеделските производители от Европа имат свой глас и свое мнение – те не са съгласни големите земеделски производители да тровят почвите и хората, заради повече продукция и следователно по-големи печалби. Задължителното намаляване на пестицидите, както и обществено подпомагане на агроекологични практики, може да освободи фермерите, хванати в капана на индустриалната система.

Фермерите искат:

  • Независими консултантски услуги за информирани решения
  • Финансова подкрепа за прехода
  • Равни възможности за обмен на опит в групи
  • Признаване на интегрирано управление на вредителите
  • Достъп до разнообразни агрономически алтернативи

-

-

-

-

-

-

-

За повече информация, моля последвайте сайта: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/farming-for-change/