Видео

Кратки филмчета за иновации за земеделие с висока природна стойност от Районите на знанието на проект HNV Link

Почистване на пасища по проект „ Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”