Земеделие с грижа за природата: Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи (ВИДЕО)

Съвременният начин на интензивно земеделие и животновъдство е една от основните причини за влошаването и загубата на биологично разнообразие. В същото време тe изцяло зависят от природните ресурси и здравето на природната екосистема – водите, почвата, опрашителите, птиците, регулиращи популациите на насекомите, са важни.

Може ли земеделието да осигурява продоволствената сигурност с грижа за природата и как?  - Да, разбира се.

В стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. са залегнали няколко интервенции, конкретно насочени към опазване на биологичното разнообразие. Поредицата „Земеделие с грижа за природата“ ни разказва за някои от тях.

Филмчето „Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи ни разказва не само как се поддържат пасищата и ливадите чрез прилагане на тази екосхема, но и ни запознава с различните типове тревни екосистеми и техните обитатели, за да знаем към кого са насочени нашите усилия.

Поредицата „Земеделие с грижа за природата“ е създадена съвместно от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) (https://www.step-bg.bg/bg ) с подкрепата на гражданската инициатива " Добра храна, добро земеделие".