Събрани са нужните 1 млн. подписа в подкрепа на европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“ постигна целта си и събра над 1 милион действителни подписа от граждани на 27 страни от ЕС. Така инициативата  беше обявена за валидна от Европейската комисия.

Този успех показва много ясно желанието на гражданите на ЕС за силно намаляване на употребата на пестициди. 1,1 милиона участници в инициативата изискват постепенно премахване на синтетичните пестициди и възстановяване на природата в земеделските райони. Като следваща стъпка, организаторите ще бъдат поканени от Европейската комисия и в рамките на 3 месеца ще бъдат изслушани от Европейския парламент.

Исканията на  „Да спасим пчелите и фермерите“ са:

● Поетапно премахване на 80% от употребата на синтетични пестициди до 2030 г.и 100% до 2035г.

● Възстановяване на биоразнообразието в земеделските земи.

● Финансово подпомагане на фермерите за преминаване към агроекологични практики.

Историческа стъпка: околната среда вече не е в ръцете на химическото лоби

Силният глас на гражданското общество бележи края на една ера, в която решенията за нашата околна среда на европейско и национално ниво бяха доминирани от производителите на химикали. Изкуствените торове и непрекъснатото увеличаване на количеството синтетични пестициди правят интензивното земеделие изцяло зависимо от агрохимикали и изкопаеми горива. Фермерите вършат работата, но търговците, индустрията и акционерите в нея са тези, които жънат печалбите.

Спешна и необходима стъпка

Моделът на химическото земеделие идва с висока цена за обществото. Биоразнообразието се срива, почвите са изтощени, водата е замърсена, фермерите са отровени и здравето ни е изложено на риск заради остатъци от пестициди в нашите храни, въздух и води. Пейзажът ни е станал токсичен поради разширяването на промишлените монокултури.

В много важен момент от времето

В момента институциите на ЕС обсъждат нов закон за намаляване на пестицидите, който ще регулира употребата на пестициди за много години напред. Резултатът ще има огромно въздействие върху природата и здравето в Европа. Пестицидното лоби се страхува от спад в доходите и затова техните съюзници организират шумни протести в много страни.

Само природосъобразното земеделие ще ни осигури продоволствена сигурност

Бъдещето на нашата храна зависи от здрави почви, които хранят здрави растения и са устойчиви на засушаване. Запазването на биоразнообразието е единственият вариант за осигуряване на дългосрочно производство на храни. Науката твърди, че продължителната употреба на изкуствени торове и пестициди ще доведе до мъртви почви и пълен колапс на опрашването и производството на храна. Пътят към трайна продоволствена сигурност и бъдеще за нашите деца и внуци е да живеем в баланс с околната среда, без да я тровим.

Повече информация за гражданската инициатива ще намерита на сайта: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng