Пестициди в нашите спални: пестицидите, с който се пръска в селските райони, влизат и в спалните на хората

Проучване инициирано от Европейската гражданска инициатива "Да спасим пчелите и фермерите" установи, че в целия ЕС прахът в спалните на хората живеещи в замеделски райони съдържа значителни количества остатъци от пестициди.

Жителите от интензивни земеделски райони, с подкрепата на НПО партньори от 21 държави-членки, са взели проби от домашен прах в спалните си. 30 вида пестициди са тествани от общо 450–те, одобрени в ЕС. Всички проби са замърсени със средно 8 до 23 остатъка от пестициди.

Според властите на ЕС във всяка четвърта проба са открити пестициди, за които се подозира, че причиняват рак при хората. Често срещани са предполагаеми ендокринни разрушители или вещества, токсични за репродукцията.

Д-р Хелмут Бъртшер-Шаден, химик в Глобъл 2000 ("Приятели на Земята Австрия"), обясни: „Проблемът с разпростирането на пестицидите вече не може да бъде пренебрегван. Надяваме се, че откриването на предполагаеми канцерогенни и репродуктивно вредни пестициди в спалните на хората от селските райони ще бъде сигнал за събуждане на регулаторните органи в ЕС. В крайна сметка епидемиологичните проучвания показват повишен риск от репродуктивни увреждания и рак, особено сред жителите на земеделските райони."

Мартин Дермине, политически служител в ПАН Европа, инициатор на споменатата по-горе европейска гражданска инициатива, добави: „В селските райони бебетата, пълзящи по пода, са постоянно изложени на прах, често примесен с канцерогенни или разрушаващи ендокринната система пестициди. Това не е приемливо, тъй като науката показва, че излагането дори на малки концентрации от такива химикали могат да навредят. Крайно време е ЕС да спре да субсидира замърсяващото интензивно земеделие и по-скоро да започне да подкрепя агроекологичните практики!”.

„Спасете пчелите и фермерите“ е инициатива, чиято цел е да събере 1 милион подписа в целия ЕС до 30 септември. Досега са събрани над  800 000 подписа.

Инициативата има три основни искания:

1. Ппостепенно премахване на синтетичните пестициди до 2035 г.

2. Възстановяване на биологичното разнообразие в селскостопанската среда

3. Подкрепа на земеделските стопани при прехода към биологично земеделие

Повече информация тук (на английски).