Отворено писмо до председателя на Европейската комисия - Да на Зелената сделка, не на спирането на екологичните изисквания на ОСП

Писмото може да намерите тук /на английски/

Европейското гражданско общество настоява пред Фон дер Лайен: Зелената сделка трябва да осигури устойчиво бъдеще за поколенията, биоразнообразието и фермерите

Повече от 100 екологични, научни и социални организации, както и фермери, профсъюзи и църковни групи призовават за прекратяване на дерогациите на ЕС, които разводняват екологичните мерки на ОСП.

На 13-ти юни 2023г., широка коалиция от групи на гражданското общество изпрати писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, призовавайки я да продължи да защитава екологичните и селскостопански елементи на Зелената сделка, която те описват като „може би най-важния европейски проект на този век“. 116 организации от екологичната, научната, социалната сфера, както и фермерски сдружения и християнски организации са подписали отвореното писмо.

В противоречие с науката и основните християнски ценности

Подписалите подчертават, че исканията за по-нататъчно спиране на екологичните мерки в ОСП (оставяне под угар, сеитбообръщение, липса на пестициди и т.н.), използвайки войната в Украйна като фалшив претекст, са в противоречие с широкия научен консенсус относно жизненоважното значение за спиране на колапса на екосистемата при бъдещото производство на храни. Освен това настоящите политически искания за спиране на основни части от Зелената сделка, като законовите предложения за възстановяване на природата и намаляване на пестицидите са в пълно противоречие с основните християндемократични ценности, потвърдени в манифеста Бъдещето на християндемокрацията на Европейската Народна партия. Манифестът ясно казва, че екологичната криза „заплашва това, което прави нашия свят обитаем“, поради което „не можем да продължим да правим това,  което сме правили в миналото“, а трябва да се стремим да „обитаваме свят, в който животът остава“.

Грешка от исторически мащаби

Подписалите се подчертават, че осигуряването на устойчиво бъдеще за Европа изисква Обща селскостопанска политика, която е в съответствие с целите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Стратегията за биоразнообразие“ на Зелената сделка и която съчетава екологични политики със справедливи социално-икономически перспективи за фермерите. Долуподписаните организации уверяват председателя на Комисията за пълната си подкрепа в защитата на Зелената сделка и подчертават, че поддаването на недалновидните искания на агрохимичните лобисти и техните политически съюзници би било „грешка от исторически мащаби“. Няма смисъл нито от гледна точка на изменението на климата, нито от гледна точка на биоразнообразието, нито за жизнените селски общности и проспериращите семейни ферми да продължават да се инвестират милиарди на данъкоплатците във фуражи за производство на месо в агропромишлен мащаб.