От изследване към практика: многовидови смеси като стълб за агроекологията (УЕБИНАР)

На 30.04.2024г. от 11:00 ч. ще се проведе онлайн семинар, който ще представи изследване относно важността на многовидовите тревни смеси за агроекологията.

Андреас Люшер, фасилитатор на центъра за иновации на AGFF в Швейцария, представя изследването на своя екип за практическото приложение на многовидовите смеси от семена, демонстрирайки техните предимства като стълб за агроекологията.

В този уебинар ще се изследва функционалното биоразнообразие, симбиотичното фиксиране на азот и потискането на плевелите. При това разглеждаме по-отблизо:

  • агроекологичните предимства на смесите, представяне на научни резултати от европейски проекти с големи опитни мрежи;
  • процесът на разработване на семенни смеси;
  • основните видове смеси, разглеждайки как това зависи от целта на използване и условията на растеж;
  • етикетът за сертифициране на AGFF за висококачествени смеси от семена.

Регистрирайте се тук за участие в уебинара.

Работният език на събитието е английски.