Оценката на EEB и BirdLife показва, че проектите на националните ОСП стратегически планове не отговарят на обещанията за зелена реформа.

 

Европейските държави-членки изготвят своите стратегически планове по ОСП, които трябва да бъдат представени на Европейската комисия в края на годината.

Европейското бюро по околна среда (EEB) и BirdLife проведоха проучване в 22 от 27-те страни от ЕС, за това как новите стратегически планове възнамеряват да постигнат новите цели на ОСП. Резултатът е моментна експертна оценка спрямо седем ключови критерия за съвместимост със Зелената сделка, което показва, че това, което се решава на национално ниво, не е в правилната посока относно новата ОСП.

Седемте ключови критерия са:

1. Пространство за природата - в стратегическите планове на ОСП липсват достатъчно мерки за осигуряване на 10% пространство за природата във всяка ферма.

2. Опазване на пасищата - въз основа на събраната информация, има слаба защита на пасищата.

3. Опазване на торфищата и влажните зони - дренираните торфища, използвани в селското стопанство, покриват само 3% от земеделската земя, но са отговорни за 5% от общите емисии на парникови газове. Тези почви са важни за поглъщането на въглерод, но все още никоя страна от ЕС не планира решителни действия за възстановяването им.

4. Пари за опазване на биологичното разнообразие - предложените доброволни схеми за управление (например еко-схеми) в повечето страни не са достатъчни или липсват средства за спиране на загубата на биологично разнообразие.

5. Пари за действия в областта на климата - новата ОСП няма да доведе до намаляване на емисиите, в този смисъл не се различава от текущата ОСП и нейните 100 милиарда евро разходи за климата.

6. Вредни субсидии - 18 от 22 (или 82%) страни са загрижени за вредните за околната среда субсидии в техните национални стратегически планове. Държавите-членки трябва да предприемат по-ефективни мерки срещу вредните субсидии.

7. Участие на екологични НПО - обществените консултации са важен инструмент за отчетност на гражданите и неправителствените организации. Екологичните НПО имат право да се чувстват лишени от правото си на участие при изготвянето на ОСП стратегическите планове.

Новата ОСП изпитва затруднения и не е достатъчно подходяща, за да постави селското стопанство по пътя на устойчивостта, затова приемането й трябва да бъде отложено, тъй като една трета от бюджета на ЕС и парите на гражданите не могат да бъдат изразходвани за субсидии, вредни за околната среда.

На 24 ноември Европейският парламент трябва да одобри окончателното споразумение за новата ОСП 2022 г., договорено през юни 2021 г.

На 25 ноември 2021 г. друго съвместно проучване на EEB и BirdLife ще предостави анализ на еко-схемите, относно това как страните възнамеряват да използват този нов инструмент на ОСП.

За повече информация, моля последвайте линка (на английски): https://meta.eeb.org/2021/11/17/the-empty-green-tin-of-the-new-cap/