Научен проект показва, че в косите на всеки трети тестван има остатъци от пестициди

В началото на лятото СТЕП се включи в общоевропейска кампания за тестване за пестициди, организирана от инициативата „Добра храна, добро земеделие“ и коалиция от партньори. По време на кампанията проби от косите на граждани от различни европейски държави бяха тествани за наличие на 30 пестицида, чиято употреба в момента е разрешена в ЕС.

В периода от май до август над 300 души участваха в научния проект и дадоха кичури от своите коси. Независимата лаборатория EXPOZOM анализира пробите и ги синтезира в доклад, който вече можем да споделим с вас.

Вижте целият доклад тук

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

  • Почти всеки трети човек (29%) има остатъци от поне един пестицид в косата си. 25 от 30 токсични съставки бяха открити в пробите по време на проекта.
  • Фермерите, селскостопанските работници и хората, живеещи в селските райони имат по-висока концентрация на пестициди в косите си.
  • 3-те най-често срещани пестициди в пробите са: 1) хербицидът Prosulfocarb; 2) фунгицидът Tebuconazol и 3) инсектицидът Acetamiprid.

Въпреки че резултатите не са представителни за цялостното население на ЕС, поради недостатъчно събрани проби, откритията показват ясна тенденция и съвпадат с емпирични проучвания по темата (виж Schleiffer & Speiser 2022 и Boedeker et al. 2020).

ПРЕДИСТОРИЯ:

Пестицидите са сериозна заплаха за хранителната и селскостопанските системи. На полето те избиват не само вредителите, но и опрашители като пчелите, вредят и на качеството на почвите. Те застрашават здравето на фермерите и селскостопанските работници. Но токсичният им отпечатък на спира само на полето – пестициди могат да бъдат открити в храната, във водата и въздуха. Намират път до нашите тела и околна среда.

През май 2020 г. Европейският съюз публикува стратегията „От фермата до трапезата“ – декларация за намерение за трансформация на хранителните системи. Една от целите на стратегията е да се редуцира използването на пестициди с 50% до 2030 г. Но тази цел не е законово обвързана с националните правителства и агрохимическите лобита. В момента ЕС преразглежда своите регулации за пестициди, но по съществува риска за по-малко амбициозни резултати, отколкото биха искали европейските граждани.