Експерти на СТЕП заминават за 5-тото издание на Европейския селски парламент в Полша

Експерти от  СТЕП ще вземат участие в програмата на 5-тото издание на Европейския селски парламент (ЕСП), който ще се състои от 12-15 септември в Келце, Полша. По време на четирите дни на ЕСП, представители на общности и организации от цяла Европа, научни институти и официални лица от институциите на ЕС ще имат възможността да обменят добри практики и сътрудничество по важни теми за развитието на селските райони в Европа.

Европейският селски парламент (ЕСП) е резултат от дългосрочна кампания, чиято цел е да се трибуна на селските общности в Европа и да гарантира, че интересите и благосъстоянието на тези общности са силно отразени в националните и европейски политики. Кампанията е задвижвана от убеждението, че жителите селските райони в ЕС, не са достатъчно добре представени в националните и европейските дебати и при оформянето на политики и програми, а самите хора най-добре разбират своите силни страни, възможности и потребности. Селските общности трябва да бъдат насърчавани да предприемат действия в преследването на собственото си благополучие и да бъдат ефективни партньори на националните правителства.

Над 200 милиона души в Европа живеят в селски райони – почти 1/3 от населението на целия континент. Те са силна част от икономиката както на ЕС, така и на отделните държави-членки. С всяка изминала година предизвикателствата пред тях се увеличават – климатичните промени, носещи след себе си редица социални и икономически промени, загубата на млади хора в работоспособна възраст, обезлюдяване и др. Тяхното бъдеще зависи от целеустремени действия от страна на самите селски общности, както и от добре обмислени политики на правителствата на всички нива.

Програмата на ЕСП 2022 ще включва дебати, работни срещи и посещения на местни общности, местни власи и предприемачи. Участниците ще могат да се запознаят с местните полски традиции, примери за добри практики в туризма, опазването на околната среда, спорта, културата, енергийната устойчивост, създаването на работни места и др.

Пълната програма може да бъде видяна от линка: http://www.erp2022.eu/7,none,Programme

Форумът се инициира от три паневропейски мрежи:

  • Европейският алианс на селските общности (ERCA)
  • Партньорство за селска Европа PREPARE
  • Европейска асоциация ЛИДЕР за развитие на селските райони (ELARD)

Повече информация за инициативата на официалния сайт на ЕСП: https://europeanruralparliament.com/