Дискусионна среща на тема „Устойчивост на хранително-вкусовите системи“.

СТЕП и Фарм Чарм организират дискусионна среща на тема „Устойчивост на хранително-вкусовите системи“. Срещата е част от  международната кампания „Храна за разговор“, провеждана съвместно с гражданската инициатива „Добра храна, добро земеделие“  и ще се проведе  в събота, 27 май 2023 г. от 12 до 15 часа в пекарна/фермерски магазин „Фарм Чарм“ /ж.к. Манастирски ливади – Изток, Бокар бл. 34/.

През септември 2023 година ще се публикува първи вариант на Регламент за устойчиви хранително-вкусови системи на ЕС. Приемането на този регламент се очаква да доведе до промени в Общата селскостопанска политика, продоволствената политика, политиката за безопасност на храните и свързаните с тях нормативни документи. По тази причина е важно да се отчете мнението на всички граждани и пряко заинтересовани страни.

Целта на срещата е да се формулират общи искания към  Европейската комисия относно  бъдещия регламент, които да бъдат представени в кратък видеоматериал.

Поканени да участват в срещата са представители на различни групи заинтересовани страни -  фермери, производители, администрация, потребители, готвачи, представители на НПО и научни работници.

                                 Програма

12:00 – 12:20

Добре дошли

Представяне на инициативата „Храна за разговор“  

Представяне на участниците

12:20 – 13:00

 

Представяне и обсъждане на на опита на пекарната  Фарм Чарм (кафе и дегустация)

 

13:00 – 13:30

Дискусия на тема:

  • Какво означава устойчива хранително-вкусова система за Вас?
  • Какво трябва да отчитат  правителствата/ институциите, когато  купуват храна, която  ще се предлага в училища, болници и други публични заведения?

Заснемане на 2 мнения по 15 секунди

13:30 – 14:15

Обсъждане на общи искания към институциите  за промяна на нашата хранително-вкусова система.

  • Какво трябва да се промени?
  • Какво да се направи, за да стартира промяната

Заснемане на 3  общи искания за устойчиво земеделие и хранително-вкусова система по 15 секунди.

14:15 – 14:30

Закриване на срещата:

  • Какво ви хареса най-много днес?
  • Какво искате да видите отразено във видеото?