Отговор от Европейската комисия на исканията за повишена амбиция на националните стратегически планове по ОСП

На 7-ми декември гражданите на Европейския съюз изпратиха отворено писмо до Европейската комисия (ЕК) с призив за повишаване амбициите на националните правителства относно създаването на проектите за национални стратегически планове на ОСП 2023-2027 г.

Плучихме отговор от Януш Войцеховски с уверение, че Комисията придава голямо значение на тезите, посочени във писмото: изискването за „неотстъпление“, качеството на еко-схемите, аспектите на преразпределение, прилагането на социална условност и по-специално потенциала на стратегическите планове по ОСП за принос към Европейската зелена сделка.

Потвърждава се също така и ангажимента на Комисията за прозрачност по време на процеса на одобрение на стратегическите планове по ОСП, така че обществеността да бъде добре информирана за общото им ниво на амбиция.

Ние заедно с останалите организации от коалицията ще продължим да следим за спазването на обещанията, дадени от Комисията.

Целият текст на писмото ще намерите тук.