Гърция: Гаранционна схема с участието на заинтересованите страни и GPS мониторинг