Проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч”

Информация за проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч”
 

Радостни сме да споделим, че продължаваме съвместната работа за природосъобразно стопанисване на пасищата с партньорската група и гражданите на община Годеч. Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  получи възможност, чрез програмата „Съгради промяна“  на Фондация „ЕкоОбщност“, изпълнявана с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот” да продължи и да развива партньорството с местната общност в община Годеч.

В периода януари – юли 2016г. ще положим общи усилия за изработване на гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч, чрез активното участие на заинтересованите страни. Ролята на СТЕП в този процес е на независим и незаемащ страна фасилитатор или посредник при обсъждането на въпроса с ползването на общинските пасища.

Процесът на изработване, на гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч включва:

  •  предварително проучване на идеите на различните заинтересовани страни за задължителните елементи, които трябва да бъдат включени при разработване на дългосрочната визия и показатели за оценка на устойчивото ползване на пасищата и ливадите в община Годеч;
  • провеждане на първа среща за разработване на сценарии за стопанисването на пасищата в община Годеч;
  • обобщаване и групиране на сценариите за разработване на алтернативи за дългосрочна визия;
  • среща за разглеждане и приемане на визия, определяне на дейностите и начините за нейното постигане от заинтересованите страни;