Пътуващ семинар за развитие на селските райони в Грузия и Армения

Експертите на СТЕП -  Вяра Стефанова и Ива Ценкова са поканени да участват в международeн пътуващ семинар на черноморските държави в „Партньорство на селските райони на Европа“ - PREPARE, който ще се проведе от 24 - 28-ми октомври в Армения и Грузия. По време на конференциите, участващите страни ще обменят идеи и добри практики за действителността в селските райони и ще представят основните предизвикателства пред населението на тези райони. 

Участниците от България, Румъния, Молдова, Беларус, Украйна, Грузия, Армения и Турция ще бъдат разделени на две групи с индивидуални програми – семинари, дискусии, посещения на терен, разговори с местни фермери и предприемачи. По този начин гостите ще опознаят отблизо местните традиции, начина на живот на домакините и различните аспекти на влияне на политиките за развитие на селските райони.

Събитието стартира на 24-ти октомври в Тбилиси, където присъстващите ще се запознаят с местните програми за развитие на селските райони и на свой ред ще представят страните си. Организирани са посещения на терен в региона Кахети – винената столица на Грузия. Там участниците ще могат да се запознаят с традициите в лозаро-винарството, да поговорят с местни винопроизводители и да дегостират реколтите. Ще се проведат и срещи с местните власти и неправителствени организации.

Посещенията на терен ще продължат и на 25-и октомври, когато участниците ще посетят фабрика за производство на специален вид сирене в с. Ратевани, както и историческата област Болниси.

На 26-ти октомври делегацията ще се премести в Ереван, Армения. Семинарната част отново ще започне с презентация за развитието на селските райони в страната. Посещенията на терен ще включват обиколки на ферми и ветеринарни центрове в Степанаван и Ташир, както и посещения на исторически обекти на полуостров Севан.

Международната среща цели преди всичко да установи контакти между различните черноморски държави по отношение на малките земеделски стопанства, гражданските организации и мрежите за обмяна на съвместни дейности.

Пътуващият семинар ще осигури възможност за възприемане на структурите, които осъществяват подобно партньорство в Армения и Грузия. Партньорите на PREPARE ще предложат примери за сътрудничество между мрежи на гражданското общество и правителствата в рамките на страните от ЕС и на Балканите. Също така ще бъдат описани многонационални мрежи между организации на гражданското общество, участващи в партньорството за развитие на селските райони PREPARE, Балканската мрежа за развитие на селските райони, проектът ALTER за укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество. Други участници ще опишат опита от мулти-националните мрежи на правителства, работещи в областта на развитие на селските райони - Постоянна работната група за развитие на селските райони в Югоизточна Европа (SWЕ) и Фондация Карпатите.

Фокусът на дискусиите, по време на посещенията на място в двете полудневни конференции на 25-ти и 28-ми октомври ще бъде върху заявените теми на пътуващия семинар, а именно благосъстоянието на малките-селскостопански общности, ролята на мрежите на гражданското общество, партньорството между тези мрежи и правителството. Като заключение на конференцията, участниците ще акцентират върху възможните елементи за продължаване на Черноморската инициатива. За провокиране на мисленето се предлага инициативата да включва следните видове дейности:

  • Серия от тематични пътуващи работни срещи и семинари - всеки в различна страна на Черно море или от ЕС. Всеки семинар или среща да се фокусира върху конкретен аспект от обширната тема за интегрирано развитие на селските райони, за да се постигне постоянно разширяване на обхвата и членовете на активната мрежа.
  • Събития за обучение и изграждане на капацитет, насочени към укрепване на способностите на организациите на гражданското общество в рамките на мрежата. Тази дейност ще се обвърже и насочи към опита на проекта ALTER, който стартира през януари 2016 г. от група партньори на PREPARE в Западните Балкани и Турция, финансиран от механизъм за гражданско общество в Европейския съюз (European Union’s Civil Society Facility).
  • Подкрепа за създаване и задвижване на национални мрежи на гражданско общество във всяка страна на Черно море, където това се смята за целесъобразно от хората на тази страна.