Трето посещение за обмяна на опит по проект HNV-Link в района на Тарнава Маре - Румъния

Експерти, фермери и заинтересовани страни от  два района на знанието на проекта HNV Link: Западна Стара планина – България и Източните хълмове на Клюж – Румъния ще се срещнат в Тарнава Маре – Румъния от 25-ти до 27-ми юли 2018 г.  Домакините от фондация Адепт ще представят иновациии за земеделие с ВПС  от района на Тарнава Маре: зелен инфраструктурен модел на високопланинска кошара и обща паша, млекосъбирателен пункт, обществена схема за преработка и маркетинг „SES FRULECO“, иновационно природонаучно училище „Аngofa“, SMS информационна система за фермери и др.  

Повече информация за тях и научените уроци ще бъдат споделени по време на предстояща регионална среща в района на Западна Стара планина (септември – октомври 2018 г.).