Стартирахме посещенията за обмяна на опит по проект HNV-Link между хората от райони с Висока Природна Стойност: Животновъд от Западна Стара планина е в района на знанието „Вастра Гьоталенд“ - Швеция

От 6 до 10 юни 2018 г. шведският район на знанието „Вастра Гьоталенд“  е домакин на посещение за обмяна на опит в рамките на проект HNV-Link. Представители на водещия партньор Средиземноморски агрономически институт на Монпелие (CIHEAM-IAMM, Франция), екипът и фермери от района на знанието „Дартмор“ (Великобритания), както и Павлин Антонов, идеен съмишленик на проекта и животновъд, опазващ високата природна стойност в българския район на знанието - Западна Стара планина ще проучат иновациите използвани от шведските фермери.

По време на посещението ще бъдат посетени  различни животновъдни ферми и иновации, които допринасят за съхранение и поддържане на земеделието с висока природна стойност. От най-голям интерес за нас са мобилната кланица и споделено земеделие. Повече информация за тях и научените уроци ще бъдат споделени  по време на предстояща регионална среща в района на  Западна Стара планина (септември – октомври 2018 г.).